Mindfulness

Badania naukowe

Istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają pozytywny wpływ praktyki uważności na nasz ogólny dobrostan psychofizyczny. 
Już po 8 tygodniach regularnych ćwiczeń można zaobserwować zmiany w strukturze mózgu: rozrost hipokampu
(odpowiedzialnego za pamięć, reakcje emocjonalne),  zmiany w korze przedczołowej  (logiczne myślenie, podejmowanie decyzji,
uczenie się) oraz skurczenie się ciała migdałowatego (systemu walki, ucieczki lub znieruchomienia).
 

Badania pokazują, że dzieci które praktykują lub praktykowały mindfulness, wykazują się większą empatią wobec innych oraz,
że są bardziej odporne na stres.
Potrafią dokonywać bardziej świadomych i mniej impulsywnych wyborów. Uważność wspiera
ich rozwój
zarówno osobisty jak i społeczny. Ponadto pomaga w aktywnym skupianiu uwagi oraz poprawie samooceny. 

Jest coraz więcej dowodów na to, że uważność poprawia jakość uczenia się. Jeśli dla dorosłych uważność okazuje się przydatna, to dzieciom jest ona wręcz niezbędna. Mózg i system nerwowy dziecka rozwijają się i ich wrażliwość na negatywne skutki stresu jest znacznie większa.  Jest rzeczą pierwszej wagi, by stymulować u dzieci i wspierać ich naturalną dobroć i szczerość oraz ich naturalną skłonność do bycia obecnym – dzieci są przecież przyszłością świata.   

Jon Kabat-Zinn

fragment przedmowy do angielskojęzycznego wydania książki „Uważność i spokój żabki”  

Dr Daniel J. Siegel, profesor psychiatrii na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, wyjaśnia wpływ medytacji na funkcjonowanie mózgu.

Jon-Kabat Zinn, biolog molekularny, profesor medycyny, założyciel i kierownik Kliniki Łagodzenia Stresu przy Akademii Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts, opowiada o znaczeniu mindfulness w edukacji .

Jak mindfulness pomaga dzieciom radzić sobie ze złością?

Czym jest mindfulness dla dzieci?

Więcej informacji o najnowszych badaniach nad mindfulness (w języku angielskim) uzyskasz tutaj:  

Wybrane artykuły naukowe i książki o mindfulness: 

Przewiń do góry