Metoda Eline Snel ©

Oferta

Trening uważności Metodą Eline Snel © „Uwaga, to działa!obejmuje 8 spotkań tematycznych, raz w tygodniu dla dzieci w wieku 5-11 (12) lub 10 tygodni dla młodzieży w wieku od 12 roku życia. Może odbywać się w formie zajęć dodatkowych w szkołach, klubach dziecięcych lub w trakcie zajęć szkolnych, np. na lekcji wychowawczej.  

Treści są tak dostosowane, by odpowiadać na możliwości poznawcze oraz potrzeby emocjonalne uczestników każdej z grup wiekowych. Zajęcia są wypełnione zabawą, opowiadaniami, elementami jogi oraz ćwiczeniami na koncentrację, tak aby dzieci w naturalny sposób mogły rozwijać swoją uważność.  

W czasie treningu dzieci uczą się, między innymi:

Koncentracji

koncentrować uwagę na danej czynności lub przedmiocie; utrzymywać ją; kierować nią w pożądaną stronę; przenosić na inny obiekt

Obserwacji

obserwować swoje emocje, odczucia z ciała, doznania wzrokowe, smakowe, węchowe, słuchowe

Akceptacji

nazywać i akceptować własne emocje i myśli bez oceniania ich

Dystansu

dystansować się od własnych myśli, nie ulegać nim, a raczej obserwować z ciekawością z boku

Życzliwości

rozwijać życzliwość
wobec siebie i innych

Trening Uważności Metodą Eline Snel ©

„Uwaga, to działa!” dla dzieci 5 -12 lat
690
 • 1 konsultacja z rodzicem dotycząca uczestnictwa dziecka w treningu (20 min)
 • 1 konsultacja z dzieckiem dotycząca uczestnictwa w treningu (20 min)
 • 8 tematycznych spotkań treningowych, 50-60 min (raz w tygodniu)
 • 8 mailowych informacji dla rodziców o tematyce zajęć w każdym tygodniu
 • 1 książka Eline Snel „Uważność i spokój żabki” z nagraniami MP3
 • materiały pomocnicze
 • 1 dyplom ukończenia treningu

Trening Uważności Metodą Eline Snel ©

„Uwaga, to działa!” dla młodzieży (12) 13-19 lat lat
890
 • 1 konsultacja z rodzicem dotycząca uczestnictwa dziecka w treningu (20 min)
 • 1 konsultacja z uczestnikiem dotycząca uczestnictwa w treningu (20 min)
 • 10 tematycznych spotkań treningowych, 90 min (raz w tygodniu)
 • 1 książka Eline Snel „Daj przestrzeń i bądź blisko”
 • materiały pomocnicze
 • 1 dyplom ukończenia treningu

Lokalizacje

Trening uważności dla dzieci Metodą Eline Snel© „Uwaga, to działa!” odbywa się w następujących lokalizacjach:

Well.me Obrońców Westerplatte 34, 80-317 Gdańsk

Centrum Joga i Pilates,
Starowiejska 54/3, 81-356 Gdynia

Słoneczna Wyspa
Żwirki i Wigury 6 , 80-463 Gdańsk

 

Istnieje możliwość zorganizowania treningu w formie zajęć dodatkowych w szkołach, przedszkolach lub klubach dziecięcych.

Uważność w edukacji

Jeżeli jesteś zainteresowany treningiem uważności w szkole lub w przedszkolu, w ramach godzin lekcyjnych, skontaktuj się z nami. 
P
rzygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.  

Przewiń do góry