ZAPIS NA TRENING UWAŻNOŚCI METODĄ ELINE SNEL©
„UWAGA, TO DZIAŁA!”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych  w celu otrzymywania informacji o szczegółach oferty Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday na podany przeze mnie numer telefon, adres e-mail lub adres korespondencyjny (zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz umieszczenie ich w bazie danych Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday, ul. Zabytkowa 14, 80-253 Gdańsk, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). W każdej chwili będziesz mógł uzyskać dostęp do swoich danych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania oferty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z udzielonych zgód, jest Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday, adres do korespondencji: ul. Zabytkowa 14, 80-253 Gdańsk, NIP 9531518929. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie, jak również w celu wykonania Umowy jeśli taką zawarłeś z Administratorem. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora(np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu- podwykonawcy usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych).  Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

Przewiń do góry